"SHOSHINKAN" AIKIDO DOJO, VRATZA, BULGARIA

Upcoming Dojo & National Aikido Seminars